Vad är ett bra NPS värde?

Ta reda på om dina kunder är nöjda med NPS.

NPS eller "Net Promoter Score" är ett mått som visar hur nöjda dina kunder är och hur sannolikt det är att de skulle rekommendera dina produkter eller tjänster.

Vad är NPS?

Många företag som vänder sig direkt till konsumenter använder NPS – Net Promoter Score – för att bättre förstå hur väl företagets tjänster möter kundernas förväntan.

NPS kan även användas internt för att ta reda på vad dina medarbetare tycker om att jobba på företaget.

Metoden för att få fram ett NPS värde är relativt enkel. Man ställer helt enkelt frågan “Hur troligt är det att du skulle rekommendera oss till en vän eller kollega?” som kunden sen kan svara 0-10 på.

0-6 räknas som "kritiker" eller negativt inställda.

7-8 räknas som neutrala.

9-10 räknas som "ambassadörer" eller positivt inställda.

För att få fram NPS värdet subtraherar man sedan andelen kritiker från andelen ambassadörer. Värdet kan då landa på -100 till +100 där det bästa värdet är +100.

Vad är ett bra NPS värde?

Ett bra värde skiljer sig från bransch till bransch då viljan att rekommendera olika typer av tjänster skiljer sig mycket mellan olika områden.

Du vill hamna på plus-sidan av skalan för att veta att du gör ett bra jobb. Generellt brukar ett värde på 30 anses vara bra och över 50 som ett riktigt bra betyg.

Några exempel på bra NPS värden för olika branscher:

  • Konsulter: 62
  • Bygg: 52
  • Hotel: 49
  • Molntjänster och hosting: 45
  • Detaljhandel: 44
  • Online handel: 40
  • Teknik och tjänster: 39
  • Hälsa: 38
  • Reserelaterade sajter: 30
  • Kommunikation och media: 24

Värdet kan också variera lokalt då det kan finnas olika kulturella skillnader. I Japan tenderar t ex kunder att ge lägre betyg medan i USA ger man oftast högre betyg.

Om möjligt kan det vara bra att jämföra ert NPS värde med direkta konkurrenter på samma marknad.

Så använder du NPS i Minutemailer

I de designade mail du skickar kan du enkelt lägga in en feedback modul och välja NPS som typ. Då visas 11 knappar 0-10. Du bör också skriva frågan "Hur troligt är det att du skulle rekommendera oss till en vän eller kollega?" ovanför för att förtydliga vad det handlar om. Det är viktigt att frågan ställs på rätt sätt.

Det är också bra att säga vad anledningen är att du ställer frågan samt vara tydlig med avsändare och gärna personlig i tilltalet.

Behöver du hjälp kan du med fördel välja den färdiga epostmallen för NPS i Minutemailer och anpassa den efter dina behov. Men kom ihåg att hålla det enkelt och låt utskicket bara handla om den frågan du ställer.

Sedan kan du skicka mejlet och se vad du får för resultat. Du hittar en sammanställning under din statistik.

Vi rekommenderar att du skickar en NPS undersökning ca 2-4 gånger per år för att kunna följa dina kunder över tid och se hur ditt värde utvecklas. Det är också viktigt att du har tillräckligt många kunder för att få in statistiskt säkerställda svar.

Lycka till med dina mätningar!

Guider till