Skicka GDPR-vänliga nyhetsbrev.

GDPR säkra nyhetsbrev

För oss på Minutemailer är din och dina kunders integritet prioriterad.

GDPR och nyhetsbrev.

Vad säger GDPR om epostmarknadsföring? I korthet detta:

  1. Samtycke: Individer måste ge uttryckligt samtycke för att ta emot marknadsföring via epost.
  2. Transparens: Marknadsförare måste tydligt kommunicera vilken data som samlas in och hur den kommer att användas.
  3. Rätt att återkalla samtycke: Individer har rätt att återkalla sitt samtycke när som helst, vanligtvis via en avregistreringslänk. Detta ingår i alla mejl som skickas via Minutemailer.
  4. Säkerhet: Samla bara in nödvändig data och se till att den är skyddad mot obehörig åtkomst.
  5. Ansvar: Du behöver själv bevisa efterlevnad, inklusive hur och när samtycke erhölls.

GDPR och företag.

Enligt GDPR hanteras epost till företagsadresser i allmänhet annorlunda än om du skickar mejl till enskilda personliga adresser. GDPR handlar främst om skydd av fysiska personers personuppgifter.

Detta ska du tänka på när du skickar nyhetsbrev till företag:

  1. Företagskontakter: Mejl som skickas till allmänna företagsadresser (som info@company.com) omfattas inte av samma strikta GDPR-krav som de som skickas till personliga e-postadresser (som john.doe@company.com).

  2. Personliga uppgifter: Om epostadressen innehåller en persons namn eller är direkt identifierbar (t.ex. fornamn.efternamn@company.com), betraktas det som personuppgifter och GDPR-regler om samtycke, transparens och dataskydd tillämpas.

  3. Berättigat intresse: Företag kan ofta motivera behandlingen av personuppgifter för kommunikation mellan företag (B2B) utifrån "berättigat intresse".

Sammanfattningsvis, även om GDPR är mindre strikt när det gäller ren företagskommunikation behöver du vara försiktig med personuppgifter och vad du skickar till vem.

Har du ytterligare frågor kan du alltid kontakta dataskyddsombudet på support@minutemailer.com.

Läs gärna också användarvillkor.

Fler frågor och svar om GDPR.