Våra användarvillkor.

Genom att använda Minutemailer eller starta ett konto, godkänner du dessa villkor. Detta är ett juridiskt bindande avtal.

I korthet

 1. 🚯 Du får inte använda Minutemailer för att skicka vad som räknas som oönskad skräppost eller spam.
 2. ❤️ Du har rätt till din data och kan när som helst avsluta ditt konto.
 3. 💾 Din data är säker hos oss och vi följer European Data Protection Regulation (GDPR).

Inledning

Minutemailer (eller “Tjänsten”) är en tjänst för marknadsföring som tillhandahålls genom minutemailer.com (eller “Webbplatsen”) som ger dig möjlighet att skapa, skicka och hantera utskick och nyhetsbrev via e-post till individuella mottagare (varje meddelande kallas ett “Mejl”). Minutemailer ägs och drivs av Minutemailer AB (org nr 556986-5032), ett helsvenskt företag. Som kund till Tjänsten eller representant för en enhet som är kund till Tjänsten, är du “Medlem” enligt detta avtal (eller “du”).

Dessa användarvillkor (“Villkor”) definierar de villkor under vilka det är tillåtet att använda Minutemailer och hur vi behandlar ditt konto under din medlemskap. Om du har några frågor om våra villkor är du välkommen att kontakta oss.

1. Konto

Behörighet

För att använda Minutemailer, måste du:

 1. vara åtminstone arton (18) år gammal och kunna ingå avtal;
 2. slutföra registreringen;
 3. acceptera villkoren, och
 4. ge sanna, fullständiga och aktuella kontaktuppgifter.

Genom att använda Minutemailer, garanterar du att du uppfyller alla de krav som anges ovan, och att du inte kommer att använda Minutemailer på ett sätt som bryter mot några lagar eller förordningar. Minutemailer kan vägra service, stänga kontot för en användare, och ändra behörighetskraven när som helst.

Avtalstid

Avtalstiden börjar när du registrerar dig för Minutemailer. Genom att klicka på knappen och ange din epostadress innebär att du officiellt har “signerat” Villkoren. Om du registrerar dig för Minutemailer på uppdrag av ett företag eller annan juridisk person, garanterar du att du har behörighet att godkänna dessa villkor för deras räkning.

Avsluta ditt konto

Du eller Minutemailer kan säga upp avtalet när som helst och utan anledning genom att underrätta den andra parten. Vi kan stänga av Tjänsten när som helst, med eller utan orsak. Vi kommer inte att återbetala eller ersätta dig om det finns anledning, som en kränkning av dessa villkor eller vår policy för godtagbar användning. När ditt konto avslutas, kan vi radera ditt konto och alla data som associeras med det, inklusive dina Mejl från vår Webbplats.

Ändringar

Vi kan ändra något av dessa villkor genom att publicera de reviderade användarvillkoren på vår Webbplats och/eller genom att skicka ett mail till den senaste e-postadress du gav oss. Om du avslutar ditt konto inom sju (7) dagar, kommer de nya villkoren gälla omedelbart och gäller all fortsatt eller ny användning av Minutemailer. Vi kan ändra Webbplatsen, Tjänsten, eller funktioner i Tjänsten när som helst.

Konto och lösenord

Du är ansvarig för att hålla ditt kontonamn och lösenord hemligt. Du ska omedelbart meddela oss om någon obehörig använt ett av dina konton. Vi är inte ansvariga för eventuella förluster på grund av stulna eller hackade lösenord. Vi har inte tillgång till ditt nuvarande lösenord, och av säkerhetsskäl kan vi bara återställa ditt lösenord.

2. Betalning

Bankkort

Så länge du är medlem eller har ett utestående saldo hos oss kommer du att förse oss med giltiga betaluppgifter och tillåta oss att dra de månatliga eller årliga avgifterna mot ett bankkort. Går ett bankkort ut under avtalstiden ska du uppdatera dina betaluppgifter med ett annat giltigt bankkort. Du som använder bankkortet intygar och garanterar att du har rätt att använda bankkortet, och att alla eventuella avgifter får tas ut från bankkortet och inte kommer att avvisas. Om, av någon anledning, vi inte kunde dra pengar från ditt kort, kommer vi att försöka kontakta dig och pausa ditt konto tills din betalning kan behandlas.

Ändringar

Vi kan ändra våra avgifter när som helst genom att publicera nya priser på vår hemsida och skicka information till dig via e-post.

3. Regler och missbruk

Generella regler

Du lovar att följa dessa regler:

 1. Du kommer inte att skicka spam. Kort sagt, är spam “oönskade massutskick”.
 2. Du får inte använda köpta, hyrda eller tredjepartslistor med e-postadresser.
 3. Du kommer inte att bryta mot vår policy för godtagbar användning, vilket är en del av detta avtal.
 4. Om du bryter mot någon av dessa regler, så vi kan stänga av eller avsluta ditt konto.

Rapportera missbruk

Om du tror att någon bryter mot något av dessa villkor, vänligen meddela oss omedelbart. Om du fått spam du tror kom från en användare hos Minutemailer, vill vi höra om det. Om du tror att någon har skapat material som bryter mot någon upphovsrätt, så kan du meddela oss.

Missbruk av bandbredd

Du får endast använda vår bandbredd för dina Minutemailer Mejl. Vi tillhandahåller bara lagring av bilder för ditt nyhetsbrev, du får inte lagra bilder på våra servrar för andra ändamål än dina Mejl. (som t ex en webbplats).

4. Ansvar

Ansvarsbegränsning

I den utsträckning som lagen tillåter, tar du fullt ansvar för de eventuella förluster som orsakas av Webbplatsen och Tjänsten. Vi ansvarar inte för eventuella indirekta, särskilda eller följdskador under några omständigheter, även om de är baserade på vårdslöshet eller vi har underrättats om möjligheten av sådana skador.

Inga garantier

I den utsträckning som lagen tillåter, tillhandahåller vi materialet på webbsajten och tjänsten som det är. Det betyder att vi inte ger garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till garantier vad gäller tillgänglighet av tjänsten, exakt överensstämmelse vad gäller data eller tidsangivelser eller lämplighet för ett visst ändamål.

Force Majeure

Vi kommer inte att hållas ansvariga för eventuella förseningar eller fel i utförandet av någon del av Tjänsten av orsaker som inte är under vår kontroll. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, ändringar av lagar eller föreskrifter, embargon, bränder, jordbävningar, översvämningar, strejk, strömavbrott, ovanligt svåra väderförhållanden och handlingar av hackers eller tredjepartsleverantörer av Internettjänster.

5. Godtagbar användning

Förbjudet innehåll

Vänligen använd inte Minutemailer till att skicka något kränkande, eller något som främjar något olagligt eller trakasserar någon. Du får inte skicka:

 • Pornografi eller andra sexuellt explicita mejl.
 • E-postmeddelanden med erbjudande om att sälja illegala varor eller tjänster.
 • Epost som strider mot CAN-SPAM lagar.

På grund av hög risk kring leveranser av mejl kan vi inte (med vissa undantag) tillåta företag som erbjuder dessa typer av tjänster, produkter eller innehåll:

 • Eskort- och dejtingtjänster
 • Arbeta hemifrån, tjäna pengar online och lead generation
 • Online speltjänster eller produkter
 • Multi level marketing
 • Affiliate marketing
 • Listmäklare eller listuthyrningstjänster
 • Säljande av Likes eller följare till en social medieplattform
 • Försäljning, transaktion, utbyte, lagring, marknadsföring eller produktion av kryptovalutor och virtuella valutor

Förbjudna åtgärder

Vi jobbar för att hålla vårt system rent, men vi räknar med att våra kunder ska göra sitt för att hjälpa till. Du får inte:

 • Skicka skräppost. Kort sagt, är spam "oönskade massutskick".
 • I ditt nyhetsbrev lägga in något material som inte har skapats av dig, getts dig att använda, eller som skulle kränka någons rättigheter. Det inkluderar text, bilder, grafik och annat innehåll.
 • Använda några vilseledande eller felaktiga namn, adresser, e-postadresser, ämnesrader eller annan information på Webbplatsen eller något Mejl som skapats eller skickas med vår service.
 • Dela med dig av ditt lösenord.
 • Använda något av programvaran på vår Webbplats, eller nedladdat från Webbplatsen, för att skapa en konkurrerande produkt.
 • Försöka dölja avregistreringslänk eller på annat sätt hindra avregistrering av kontakter.
 • Ladda upp eller skicka till köpta listor, hyrda listor eller tredjepartslistor av något slag.

6. Personuppgifter

Frågor och kommentarer

Om du har några frågor eller kommentarer, eller om du vill uppdatera, radera eller ändra personuppgifter som vi har, eller om du är oroad över hur vi har hanterat några sekretessfrågor, använd vår chatt för att skicka ett meddelande till oss. Du kan också kontakta oss via post eller e-post på:

Minutemailer AB
Attn. personuppgiftsansvarig
support@minutemailer.com
Mor Wingmarks gränd 4
129 41 Hägersten
Sverige

Företagsregister: Bolagsverket
Auktoriserad representant: Oskar Glauser
Momsregisteringsnummer: SE556986503201

Information som vi samlar in

 • Information du ger oss: När du registrerar dig för att använda Tjänsten, kommunicerar med vår kundtjänst, eller skickar ett mail till oss, ger du oss information som vi samlar in. Denna information kan inkludera din IP-adress, namn, adress, e-postadress, telefonnummer, bankkortsinformation, och annan demografisk information. Genom att ge oss den här informationen, samtycker du till att dina uppgifter samlas in, används och lagras av oss.
 • Listor och Epost: När du lägger till en kontaktlista eller skapar ett mejl med Tjänsten, har vi tillgång till uppgifter i din lista och informationen i dina mejl.
 • Information från din användning av Tjänsten: Vi kan få information om hur och när du använder Tjänsten. Denna information kan inkludera din IP-adress, tid, datum, webbläsare som används, och de åtgärder som vidtagits av dig inom tjänsten.

Användning och utlämnande av din personliga information

Vi får använda och lämna ut din personliga information endast i dessa fall:

 • För att främja användningen av våra tjänster. Till exempel, om du använder någon av våra tjänster, och vi tror att du kan tjäna på att använda en annan service vi erbjuder, kan vi skicka dig ett mejl som talar om det för dig.
 • För att fakturera och samla in betalningen. Detta inkluderar att skicka dig e-post, fakturor, kvitton, meddelanden om brottslighet, och varna dig om vi behöver ett annat bankkortsnummer. Vi använder tredje part för säker kortbetalning, och vi skickar fakturainformation till dessa tredjeparter för att bearbeta dina beställningar och bankkortsbetalningar.
 • För att skicka varningsmeddelanden. Till exempel kan vi låta dig veta om tillfälliga eller permanenta förändringar i våra tjänster, som planerade avbrott, nya funktioner, uppdateringar, varningar, missbruk och ändringar i vår sekretesspolicy.
 • För att efterleva våra användarvillkor och tillämplig lag. Detta kan omfatta utveckling av verktyg och algoritmer som hjälper oss att förhindra kränkningar.
 • För att ge kundsupport.
 • För att skydda rättigheterna och säkerheten för våra medlemmar och tredje man, liksom vår egen.
 • För att uppfylla juridiska krav som följer domstolsbeslut.
 • För att stödja och förbättra de tjänster vi erbjuder. Detta inkluderar att lägga till funktioner som jämför Medlemmars utskick.
 • För att kommunicera med dig om ditt konto i informationssyfte, ej reklam.
 • För att överföra din information i händelse av en försäljning, fusion, konsolidering, eller förvärv. I så fall kommer en förvärvare att omfattas av våra skyldigheter enligt denna sekretesspolicy.

Dina kontakter

Dina kontakter lagras på en säker server. Vi kommer inte, under några omständigheter, sälja dina kontakter, kontakta folk på din lista, skicka reklam till dina kontakter, stjäla dina kontakter, eller dela dina kontakter med någon annan part, såvida det inte krävs enligt lag. Om någon av dina kontakter klagar eller kontaktar oss, kan vi kontakta den personen.

7. Samtycke

Minutemailer är verksamma i Europeiska unionen

Våra servrar och kontor finns i EU, så din information kan överföras till, lagras eller behandlas i EU. Genom att använda våra webbplatser förstår du och samtycker till insamling, lagring, bearbetning och överföring av din information till våra anläggningar i EU och de tredje parter som vi delar med det enligt beskrivningen i denna policy.

Friskrivningar

Minutemailer är inte ansvariga för beteendet hos några annonsörer, länkade webbsidor, eller användare. Minutemailer och dess anställda kan inte hållas ansvariga för beteende, åsikter eller handlingar hos användare och i deras innehåll.

8. Personuppgiftsbiträdesavtal

Tillägg till de nuvarande användarvillkoren mellan dig ("Personuppgiftsansvarig") och Minutemailer AB ("Personuppgiftsbiträde") angående behandling av den Personuppgiftsansvariges personuppgifter. Detta Personuppgiftsbiträdesavtal kallas hädanefter "Biträdesavtal". I de fall det finns motsägelser mellan Användarvillkoren och Biträdesavtalet har användarvillkoren företräde.

Allmänt

Personuppgiftsbiträde åtar sig att behandla personuppgifter i enlighet med användarvillkoren, Personuppgiftsansvarigs instruktioner samt den allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 ("GDPR").

Kontroll av Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsbiträdet och personer anlitade av denne, får endast behandla personuppgifter i enlighet med användarvillkoren eller sådana instruktioner som givits av Personuppgiftsansvarig. Om Personuppgiftsbiträdet anser att instruktionerna är otillräckliga för att detta avtal ska kunna fullföljas, ska Personuppgiftsbiträdet utan dröjsmål informera Personuppgiftsansvarig om detta och avvakta ytterligare instruktioner från Personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsansvarig har rätt att, på egen bekostnad, kontrollera att Personuppgiftsbiträdet följer villkoren. Personuppgiftsbiträdet är skyldig att ge det stöd som krävs för att utföra en sådan kontroll. Om Personuppgiftsansvarig hittar allvarliga brister eller överträdelser har Personuppgiftsansvarige rätt att säga upp detta avtalet med omedelbar verkan.

Överföring till tredje land

Personuppgiftsbiträde ska behandla personuppgifter inom, och på anordningar som är fysiskt belägna inom, EU / EES eller ett sådant tredjeland som anses vara tillräckligt skyddade av Europeiska kommissionen.

Begäran från myndigheter

Om en prenumerant, Datainspektionen, Integritetsskydds-myndigheten eller någon tredje part begär information om behandling av personuppgifter från Personuppgiftsbiträde ska Personuppgiftsbiträde hänvisa begäran till Personuppgiftsansvarig. Personuppgiftsbiträde har inte rätt att avslöja personuppgifter eller information om behandling av personuppgifter om det inte krävs enligt lag eller uttryckligen instrueras av Personuppgiftsansvarig.

Personuppgiftsbiträde ska utan dröjsmål informera Personuppgiftsansvarig om eventuella förfrågningar eller andra kontakter med Datatillsynsmyndigheten, eller någon annan myndighet som berör eller kan påverka behandlingen av personuppgifter. Personuppgiftsbiträde har ingen rätt att företräda eller agera å Personuppgiftsansvarig-s vägnar i förhållande till prenumeranten, Datainspektionen, Integritetsskydds-myndigheten, någon annan myndighet eller någon tredje part.

Personuppgiftsbiträde ska, mot rimlig ersättning, bistå Personuppgiftsansvarig med att presentera information som har begärts av Datainspektionen, Integritetsskydds-myndigheten, annan myndighet eller den registrerade.

Säkerhet

Personuppgiftsbiträde ska vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna från obehörig tillgång, förstörelse, förlust eller ändring. Åtgärderna ska vara lämpliga med avseende på (a) tillgänglig teknologi, (b) kostnader, (c) särskilda risker som är förknippade med behandlingen och (d) personuppgifternas känslighet.

Personuppgiftsbiträdet ska i detta syfte överensstämma med Datainspektionens instruktioner, i synnerhet Datainspektionens allmänna råd om säkerhet för personuppgifter.

Personuppgiftsbiträde ska vidta lämpliga tekniska och praktiska åtgärder för att möjliggöra utredning av eventuella och misstänkta säkerhetsbrott avseende personuppgifter, såsom obehörig åtkomst, förstörelse, förlust eller förändring.

Personuppgiftsbiträde garanterar att alla som har tillgång till personuppgifter är bundna av sekretess. För att undvika tvekan ska sådan konfidentialitet gälla även i kontakter med myndigheter och registrerade.

Underbiträden

Personuppgiftsbiträdet ska ha rätt att använda underleverantörer för behandling av personuppgifter ("Underbiträde"), under förutsättning att Underbiträden är bundna av åtminstone samma åtaganden och skyldigheter gentemot Personuppgiftsansvarig som Personuppgiftsbiträdet i enlighet med detta Avtal. Personuppgiftsbiträdet är helt ansvarig gentemot Personuppgiftsansvarig för Underbiträdets handlingar och hantering av personuppgifter.

Radering av personuppgifter

Personuppgiftsbiträde och dess Underbiträden ska, i enlighet med Personuppgiftsansvarigs beslut om radering av personuppgifter, helt eller delvis radera sådana personuppgifter från vilket medium de lagras, så att personuppgifterna inte kan återskapas eller se till att de är anonymiserade på ett sådant sätt att det inte går att koppla till en individ. Raderingen eller anonymiseringen ska vara genomförd inom nittio (90) dagar efter Personuppgiftsansvarig beslut om radering av personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig och Personuppgiftsbiträde är överens om att Personuppgiftsbiträdet och alla Underbiträden ska, efter avslutad bearbetning, antingen returnera alla överförda personuppgifter, inklusive kopior, till Personuppgiftsansvarig eller radera dem i enlighet med ovanstående stycke.

På begäran ska Personuppgiftsbiträdet intyga skriftligen (e-post eller skriftligt meddelande i tjänsten) att sådan retur och/eller radering eller anonymisering har slutförts eller, i förekommande fall, tidsramen inom vilken sådan åtgärd kommer att utföras.

Ansvar

Personuppgiftsansvarige ansvarar för att behandling sker i enlighet med den för varje tidpunkt gällande Lagstiftning.

Personuppgiftsbiträdet ska ansvara för eventuella skador som orsakats Personuppgiftsansvarig, om behandling av personuppgifter skett i strid med Personuppgiftsansvariges instruktioner, detta avtal eller Användarvillkoren. Personuppgiftsbiträdets ansvar ska emellertid omfattas av samma begränsningar som anges i Användarvillkoren.

Villkor och uppsägning

Detta avtal ska gälla under den tid Personuppgiftsbiträdet behandlar personuppgifter för Personuppgiftsansvarig.

Parterna är införstådda med och godkänner att om Lagstiftningen eller tillämpade myndighetsanvisningar avsevärt förändras, ska villkoren i detta Biträdesavtal justeras så att de i största möjliga utsträckning motsvarar de principer Parterna ursprungligen avsåg när detta Biträdesavtal ingicks.

Tvister och tillämpliga lagar

Avtalet ska tolkas i enlighet med och regleras av svensk lag.

Eventuell tvist som härrör från eller relaterar till detta avtal skall avgöras i Svensk domstol varvid Stockholms tingsrätt är första instans.