Varför kommer inte nyhetsbreven fram?

När du har skickat ett nyhetsbrev kan du under "Resultat" se hur det har gått. Läs mer nedan om vad levererade, klickade och studsade mejl egentligen betyder samt hur du kan förbättra leveransen av dina nyhets brev.

Förbättra leveransen av nyhetsbrev.

Vad betyder "Skickade mejl".

Antal skickade mejl är antalet som du faktiskt valt att skicka mejl till. Detta inkluderar även kontakter som studsar eller visar sig vara ogiltiga. Det är kort sagt den målgrupp du valt under “Till” innan du trycker på Skicka.

Vad betyder "Levererade mejl".

Detta är antalet mejl som levererats till mottagarens epost-server. Det betyder inte att alla har öppnat eller ens fått de mejlen i sin inbox utan bara att mottagarens server har tagit emot mejlet.

Vad som händer med mejlet avgörs sedan av mottagarens epost-server samt epost-klient (mejlprogram som t ex Outlook, Apple Mail eller Gmail). En del mejl blockas av servern men merparten kommer fram til epost-klienten som sedan sorterar in mejlen i rätt inkorg.

Saker som kan påverka leveransen är innehållet i ditt mejl inklusive länkar, SPF/DKIM/DMARC autentisering, domänens och epostaddressens rykte och hur andra mottagare reagerade på samma mejl.

Vad betyder "Öppnade mejl".

Detta är de antal mejl som öppnats av mottagaren. Globalt genomsnitt för alla mejltjänster är ca 15-25% öppningsfrekvens. Men detta kan variera ganska mycket beroende på innehåll i ditt utskick, vilka mottagarna är och hur många du skickar till per gång.

Vissa epostklienter blockar mätning av öppnade mejl varför denna siffra ofta är lägre än egentligt antal öppnade mail.

TIPS: Pröva olika ämnesrader eller skicka på andra tider för att öka din öppningsfrekvens. Hur aktuella dina kontakter är spelar också roll för öppningsfrekvensen.

Vad betyder "Klickade mejl".

Antal av alla mottagare som fått nyhetsbrevet som klickat på en länk i det. Globalt genomsnitt för alla mejltjänster är ca 2.5% klickfrekvens men kan variera ganska mycket beroende på innehåll i ditt utskick, vilka mottagarna är och hur många du skickar till per gång.

TIPS: Testa att jobba med tydligare uppmaningar, länkar och knappar i ditt utskick för att öka klickfrekvensen. Tänk på vilket sätt det gagnar mottagaren att klicka på en länk. Testa jobba med ett erbjudande.

Vad betyder "Studsade mejl".

Studsade mail beror antingen på ett tillfälligt eller permanent problem med att leverera mejlet till mottagaren. Det kan bero på att mejladressen inte längre finns eller är felaktig, att mottagarens mailbox är full, att epost-servern ligger nere eller att epost-servern som tar emot utskicket har hårda regler för spam som gör att mejlet inte tas emot.

Är det ett tillfälligt problem prövar vi oftast igen ett antal gånger, så de studsar som syns beror oftast på mer permanenta problem. Globalt genomsnitt för alla mejltjänster är ca 0.5% studsar för större utskick men kan vara mycket högre om din kontaktlista är gammal eller du har köpt en lista med kontakter som inte valt att få mejl från dig.

Lycka till med dina utskick och hör av dig om du får problem så hjälper vi dig!

Guider till