Varför kommer inte nyhetsbreven fram?

Problem med leverans av mejl

När du har skickat ett nyhetsbrev kan du under "Resultat" se hur det har gått för ditt utskick. Där förekommer också en del termer som kanske inte alltid är så enkla att förstå. Vi försöker förklara vad levererade, klickade och studsade mejl egentligen betyder.

Autentisera din domän om du inte redan gjort det

För att säkerställa att dina mejl levereras ordentligt rekommenderar vi att du autentiserar din epostdomän. Läs vår guide till att autentisera din domän.

Skickade mejl

Antal skickade mejl är antalet som du faktiskt valt att skicka mejl till. Detta inkluderar även kontakter som studsar eller visar sig vara ogiltiga. Det är kort sagt den målgrupp du valt under “Till” innan du trycker på Skicka.

Levererade mejl

Detta är antalet mejl som levererats till mottagarens epost-server. Det betyder inte att alla har öppnat eller ens fått de mejlen i sin inbox utan bara att mottagarens server har tagit emot mejlet.

Vad som händer med mejlet avgörs sedan av mottagarens epost-server samt epost-klient (mejlprogram som t ex Outlook, Apple Mail eller Gmail). En del mejl blockas av servern men merparten kommer fram til epost-klienten som sedan sorterar in mejlen i rätt inkorg.

Saker som kan påverka leveransen är innehållet i ditt mejl inklusive länkar, SPF/DKIM/DMARC autentisering, domänens och epostaddressens rykte och hur andra mottagare reagerade på samma mejl.

Öppnade mejl

Detta är de antal mejl som öppnats av mottagaren. Globalt genomsnitt för alla mejltjänster är ca 15-25% öppningsfrekvens. Men detta kan variera ganska mycket beroende på innehåll i ditt utskick, vilka mottagarna är och hur många du skickar till per gång.

Vissa epostklienter blockar mätning av öppnade mejl varför denna siffra ofta är lägre än egentligt antal öppnade mail.

TIPS: Pröva olika ämnesrader eller skicka på andra tider för att öka din öppningsfrekvens. Hur aktuella dina kontakter är spelar också roll för öppningsfrekvensen.

Klickade mejl

Antal av alla mottagare som fått nyhetsbrevet som klickat på en länk i det. Globalt genomsnitt för alla mejltjänster är ca 2.5% klickfrekvens men kan variera ganska mycket beroende på innehåll i ditt utskick, vilka mottagarna är och hur många du skickar till per gång.

TIPS: Testa att jobba med tydligare uppmaningar, länkar och knappar i ditt utskick för att öka klickfrekvensen. Tänk på vilket sätt det gagnar mottagaren att klicka på en länk. Testa jobba med ett erbjudande.

Studsade mejl

Studsade mail beror antingen på ett tillfälligt eller permanent problem med att leverera mejlet till mottagaren. Det kan bero på att mejladressen inte längre finns eller är felaktig, att mottagarens mailbox är full, att epost-servern ligger nere eller att epost-servern som tar emot utskicket har hårda regler för spam som gör att mejlet inte tas emot.

Är det ett tillfälligt problem prövar vi oftast igen ett antal gånger, så de studsar som syns beror oftast på mer permanenta problem. Globalt genomsnitt för alla mejltjänster är ca 0.5% studsar för större utskick men kan vara mycket högre om din kontaktlista är gammal eller du har köpt en lista med kontakter som inte valt att få mejl från dig.

Lycka till med dina utskick och hör av dig om du får problem så hjälper vi dig!

För att lära dig mer om spam och leveranser kan du också läsa vår guide till att undvika skräpkorgen.

Guider till