5% till klimatet.

Klimatförändringarna är verkliga och ett stort hot mot mänskligheten. På många sätt är det ett energiproblem, då vi de senaste 100 åren kraftigt har ökat vårt energibehov och använt fossila bränslen för att möta efterfrågan på energi.

Att skicka ett nyhetsbrev låter som en liten sak men många bäckar små blir lätt en stor flod. Vi vill vara ett hållbart alternativ för att skicka nyhetsbrev.

Därför bidrar vi med 5% av våra intäkter till att aktivt ta bort koldioxid från atmosfären.

Hur vi minskar påverkan.

Gröna nyhetsbrev

Vi samarbetar med betalningstjänsten Stripe och använder 5% av det du betalar till att rensa koldioxid från atmosfären.

Läs mer på Stripe.com
Climate Works

Gröna servrar

Våra servrar och infrastruktur ligger inom EU och drivs av 100% hållbar grön energi.

CO2 utsläpp från mejl