Integritets- och anti-spam policy samt användarvillkor

Genom att använda Minutemailer eller starta ett konto, godkänner du dessa villkor. Detta är ett juridiskt bindande avtal.

Minutemailer (eller “Tjänsten”) är en tjänst för marknadsföring som tillhandahålls genom URLen minutemailer.com (eller “Webbplatsen”) som ger dig möjlighet att skapa, skicka och hantera utskick och nyhetsbrev via e-post till individuella mottagare (varje meddelande kallas ett “Mejl”). Minutemailer ägs och drivs av Minutemailer AB, ett helsvenskt, Stockholmbaserat företag. Som kund till Tjänsten eller representant för en enhet som är kund till Tjänsten, är du “Medlem” enligt detta avtal (eller “du”).

Dessa användarvillkor (“Villkor”) definierar de villkor under vilka det är tillåtet att använda Minutemailer och hur vi behandlar ditt konto under din medlemskap. Om du har några frågor om våra villkor är du välkommen att kontakta oss.

Konto

1. Behörighet

För att använda Minutemailer, måste du:
a. vara åtminstone arton (18) år gammal och kunna ingå avtal;
b. slutföra registreringen;
c. acceptera villkoren, och
d. ge sanna, fullständiga och aktuella kontaktuppgifter.

Genom att använda Minutemailer, garanterar du att du uppfyller alla de krav som anges ovan, och att du inte kommer att använda Minutemailer på ett sätt som bryter mot några lagar eller förordningar. Minutemailer kan vägra service, stänga kontot för en användare, och ändra behörighetskraven när som helst.

2. Avtalstid

Avtalstiden börjar när du registrerar dig för Minutemailer. Genom att klicka på knappen och ange din epostadress innebär att du officiellt har “signerat” Villkoren. Om du registrerar dig för Minutemailer på uppdrag av ett företag eller annan juridisk person, garanterar du att du har behörighet att godkänna dessa villkor för deras räkning.

3. Avsluta ditt konto

Du eller Minutemailer kan säga upp avtalet när som helst och utan anledning genom att underrätta den andra parten. Vi kan stänga av Tjänsten när som helst, med eller utan orsak. Vi kommer inte att återbetala eller ersätta dig om det finns anledning, som en kränkning av dessa villkor eller vår policy för godtagbar användning. När ditt konto avslutas, kan vi radera ditt konto och alla data som associeras med det, inklusive dina Mejl från vår Webbplats.

4. Ändringar

Vi kan ändra något av dessa villkor genom att publicera de reviderade användarvillkoren på vår Webbplats och/eller genom att skicka ett mail till den senaste e-postadress du gav oss. Om du avslutar ditt konto inom sju (7) dagar, kommer de nya villkoren gälla omedelbart och gäller all fortsatt eller ny användning av Minutemailer. Vi kan ändra Webbplatsen, Tjänsten, eller funktioner i Tjänsten när som helst.

5. Konto och lösenord

Du är ansvarig för att hålla ditt kontonamn och lösenord hemligt. Du ska omedelbart meddela oss om någon obehörig använt ett av dina konton. Vi är inte ansvariga för eventuella förluster på grund av stulna eller hackade lösenord. Vi har inte tillgång till ditt nuvarande lösenord, och av säkerhetsskäl kan vi bara återställa ditt lösenord.

Betalning

6. bankkort

Så länge du är medlem eller har ett utestående saldo hos oss kommer du att förse oss med giltiga betaluppgifter och tillåta oss att dra de månatliga eller årliga avgifterna mot ett bankkort. Går ett bankkort ut under avtalstiden ska du uppdatera dina betaluppgifter med ett annat giltigt bankkort. Du som använder bankkortet intygar och garanterar att du har rätt att använda bankkortet, och att alla eventuella avgifter får tas ut från bankkortet och inte kommer att avvisas. Om, av någon anledning, vi inte kunde dra pengar från ditt kort, kommer vi att försöka kontakta dig och pausa ditt konto tills din betalning kan behandlas.

8. Ändringar

Vi kan ändra våra avgifter när som helst genom att publicera en ny prisstruktur till vår hemsida och skicka information till dig via e-post.

Regler och missbruk

9. Generella regler

Du lovar att följa dessa regler:

 1. Du kommer inte att skicka spam. Kort sagt, är spam “oönskade massutskick”.
 2. Du får inte använda köpta, hyrda eller tredjepartslistor med e-postadresser.
 3. Du kommer inte bryta vår policy för godtagbar användning, vilket är en del av detta avtal.
 4. Om du bryter mot någon av dessa regler, så vi kan stänga av eller avsluta ditt konto.

10. Rapportera missbruk

Om du tror att någon bryter mot något av dessa villkor, vänligen meddela oss omedelbart. Om du fått spam du tror kom från en användare hos Minutemailer, vill vi höra om det. Om du tror att någon har skrivit material som bryter mot någon upphovsrätt, så kan du meddela oss.

11. Missbruk av bandbredd

Du får endast använda vår bandbredd för dina Minutemailer Mejl. Vi tillhandahåller bara lagring av bilder för ditt nyhetsbrev, du får inte lagra bilder på våra servrar för andra ändamål än dina Mejls. (som t ex en webbplats).

Ansvar

12. Ansvarsbegränsning

I den utsträckning som lagen tillåter, tar du fullt ansvar för de eventuella förluster som orsakas av Webbplatsen och Tjänsten. Vi ansvarar inte för eventuella indirekta, särskilda eller följdskador under några omständigheter, även om de är baserade på vårdslöshet eller vi har underrättats om möjligheten av sådana skador.

13. Inga garantier

I den utsträckning som lagen tillåter, tillhandahåller vi materialet på webbsajten och tjänsten som det är. Det betyder att vi inte ger garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men inte begränsat till garantier vad gäller tillgänglighet av tjänsten, exakt överensstämmelse vad gäller data eller tidsangivelser eller lämplighet för ett visst ändamål.

14. Force Majeure

Vi kommer inte att hållas ansvariga för eventuella förseningar eller fel i utförandet av någon del av Tjänsten av orsaker som inte är under vår kontroll. Detta inkluderar, men är inte begränsat till, ändringar av lagar eller föreskrifter, embargon, bränder, jordbävningar, översvämningar, strejk, strömavbrott, ovanligt svåra väderförhållanden och handlingar av hackers eller tredjepartsleverantörer av Internettjänster.

Godtagbar användning

15. Förbjudet innehåll

Vänligen använd inte Minutemailer till att skicka något kränkande, eller något som främjar något olagligt eller trakasserar någon. Du får inte skicka:

 • Pornografi eller andra sexuellt explicita mejl.
 • E-postmeddelanden med erbjudande om att sälja illegala varor eller tjänster.
 • Epost som strider mot CAN-SPAM lagar.

På grund av hög risk kring leveranser av mejl kan vi inte (med vissa undantag) tillåta företag som erbjuder dessa typer av tjänster, produkter eller innehåll:

 • Eskort- och dejtingtjänster
 • Arbeta hemifrån, tjäna pengar online och lead generation
 • Online speltjänster eller produkter
 • Multi level marketing
 • Affiliate marketing
 • Listmäklare eller listuthyrningstjänster
 • Säljande av Likes eller följare till en social medieplattform
 • örsäljning, transaktion, utbyte, lagring, marknadsföring eller produktion av kryptovalutor, virtuella valutor och ICO: er.

16. Förbjudna åtgärder

Vi jobbar för att hålla vårt system rent, men vi räknar med att våra kunder ska göra sitt för att hjälpa till. Du får inte:

 • skicka skräppost. Kort sagt, är spam "oönskade massutskick".
 • i ditt nyhetsbrev lägga in något material som inte har skapats av dig, getts dig att använda, eller som skulle kränka någons rättigheter. Det inkluderar text, bilder, grafik och annat innehåll.
 • använda några vilseledande eller felaktiga namn, adresser, e-postadresser, ämnesrader eller annan information på Webbplatsen eller något Mejl som skapats eller skickas med vår service.
 • dela med dig av ditt lösenord.
 • använda något av programvaran på vår Webbplats, eller nedladdat från Webbplatsen, för att skapa en konkurrerande produkt.
 • försöka dölja avregistreringslänk eller på annat sätt hindra avregistrering av kontakter.
 • ladda upp eller skicka till köpta listor, hyrda listor eller tredjepartslistor av något slag.

Integritetspolicy

17. Frågor och kommentarer

Om du har några frågor eller kommentarer, eller om du vill uppdatera, radera eller ändra personuppgifter som vi har, eller om du är oroad över hur vi har hanterat några sekretessfrågor, använd vårt kontaktformulär för att skicka ett meddelande till oss. Du kan också kontakta oss via post eller e-post på:

Minutemailer
Attn. personuppgiftsansvarig
support@minutemailer.com
Mor Wingmarks gränd 4
129 41 Hägersten
Sverige

18. Information som vi samlar in

 1. Information du ger oss: När du registrerar dig för att använda Tjänsten, kommunicerar med vår kundtjänst, eller skickar ett mail till oss, ger du oss information som vi samlar in. Denna information kan inkludera din IP-adress, namn, adress, e-postadress, telefonnummer, bankkortsinformation, och annan demografisk information. Genom att ge oss den här informationen, samtycker du till att dina uppgifter samlas in, används och lagras av oss.
 2. Listor och Epost: När du lägger till en kontaktlista eller skapar ett mejl med Tjänsten, har vi tillgång till uppgifter i din lista och informationen i dina mejl.
 3. Information från din användning av Tjänsten: Vi kan få information om hur och när du använder Tjänsten. Denna information kan inkludera din IP-adress, tid, datum, webbläsare som används, och de åtgärder som vidtagits av dig inom programmet.

19. Användning och utlämnande av din personliga information

Vi får använda och lämna ut din personliga information endast i dessa fall:

 1. För att främja användningen av våra tjänster. Till exempel, om du använder någon av våra tjänster, och vi tror att du kan tjäna på att använda en annan service vi erbjuder, kan vi skicka dig ett mejl som talar om det för dig.
 2. För att fakturera och samla in betalningen. Detta inkluderar att skicka dig e-post, fakturor, kvitton, meddelanden om brottslighet, och varna dig om vi behöver ett annat bankkortsnummer. Vi använder tredje part för säker kortbetalning, och vi skickar fakturainformation till dessa tredjeparter för att bearbeta dina beställningar och bankkortsbetalningar.
 3. För att skicka varningsmeddelanden. Till exempel kan vi låta dig veta om tillfälliga eller permanenta förändringar i våra tjänster, som planerade avbrott, nya funktioner, uppdateringar, varningar, missbruk och ändringar i vår sekretesspolicy.
 4. För att efterleva våra användarvillkor och tillämplig lag. Detta kan omfatta utveckling av verktyg och algoritmer som hjälper oss att förhindra kränkningar.
 5. För att ge kundsupport.
 6. För att skydda rättigheterna och säkerheten för våra medlemmar och tredje man, liksom vår egen.
 7. För att uppfylla juridiska krav som följer domstolsbeslut.
 8. För att stödja och förbättra de tjänster vi erbjuder. Detta inkluderar att lägga till funktioner som jämför Medlemmars Mejl.
 9. För att kommunicera med dig om ditt konto i informationssyfte, ej reklam.
 10. För att överföra din information i händelse av en försäljning, fusion, konsolidering, eller förvärv. I så fall kommer en förvärvare att omfattas av våra skyldigheter enligt denna sekretesspolicy.

20. Dina kontaktlistor

Dina kontaktlistor lagras på en säker server. Vi kommer inte, under några omständigheter, sälja dina listor, kontakta folk på din lista, skicka reklam till dina listor, stjäla dina listor, eller dela dina listor med någon annan part, såvida det inte krävs enligt lag. Om någon på din lista klagar eller kontaktar oss, kan vi kontakta den personen.

Samtycke

21. Vi är verksamma i Europeiska unionen

Våra servrar och kontor finns i EU, så din information kan överföras till, lagras eller behandlas i EU. Genom att använda våra webbplatser förstår du och samtycker till insamling, lagring, bearbetning och överföring av din information till våra anläggningar i EU och de tredje parter som vi delar med det enligt beskrivningen i denna policy.

22. Friskrivningar

Minutemailer är inte ansvariga för beteendet hos några annonsörer, länkade webbsidor, eller användare. Minutemailer och dess anställda kan inte hållas ansvariga för beteende, åsikter eller handlingar hos användare och i deras innehåll.

Grattis! Du har nu läst klart villkoren. Tack för att du tog dig tid att lära dig mer om Minutemailer.

Börja skicka

Gratis konto. Obegränsat med kontakter. Inget kort behövs.